Badania Termiczne

Badania Termiczne
Badanie Urządzeń w komorze Termicznej


Oferta wygrzewania:

Oferujemy badania urządzeń pod względem odporności na działanie podwyższonej temperatury.
Dysponujemy nowoczesną cieplarką sterowaną komputerowo, o programowanym zakresie temperatur 30-100°C
Istnieje możliwość badania urządzeń elektronicznych w czasie działania. Przewody zasilające oraz sygnałowe potrzebne do pracy urządzenia mogą można wprowadzić do wnętrza cieplarki przez dedykowany otwór o średnicy 50mm.
Przeprowadzane testy mogą polegać na długotrwałym oddziaływaniu zadanej temperatury jak i na cyklicznych zmianach temperatur zgodnie z podanym profilem.
Możemy testować urządzenia o maksymalnych wymiarach (wraz z miejscem potrzebnym do podłączenia przewodów) 320mm*240mm*180mm.